Par uzņēmumu
Uzņēmuma vadība
Uzņēmuma vadības kompetence, pieredze un stabilitāte daudzus gadus ir kalpojusi par "Alpa Centrums" panākumu bāzi. Uzņēmuma vadības process tiek organizēts divos līmeņos. Uzņēmuma valde veic sistemātisku rezultātu analīzi un atbild par uzņēmuma stratēģijas izstrādi. Uzņēmuma operatīvo vadību nodrošina trīs valdes locekļi (valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi). Operatīvo vadību attiecīgās jomās atbalsta direktori un departamentu vadītāji.
Valdes priekšsēdētājs
Jevgēnijs Bortņikovs
Loģistikas un mārketinga speciālists
Viktors Delikatnijs
Personāla lietu pārzinis
Harījs Skuiņš